top of page

סרטוני הדרכה על הטיפול בתינוק

בעמוד זה אעלה אחת לכמה זמן סרטון הדרכה נוסף הקשור לטיפול בתינוק - 

הכנה לאמבטיה

אמבטיה

טיפול אחרי אמבטיה

טיפול בטבור

טיפים על מעבר למוצקים

ועוד נושאים שונים ומגוונים

 

הכנה לאמבטיה

bottom of page